ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ

Адвокатска кантора Мирослава Кръстева предоставя следните услуги за фирми:

регистрации и пререгистрации на фирми; промяна на вписани обстоятелства, обявяване на ГФО, вписвания в Търговския регистър;

процесуално представителство по граждански, търговски, административни и  облигационни дела;

представителство при водене на преговори, сключване на договори, съглашения, нотариални производства;

съдействие за издаване на различни административни актове, включително сертификати, лицензи и разрешителни;

основаване на търговски предприятия, избор на бизнес структура;

придобиване на разрешителни и лицензии;

регистрационни процедури в съда и другите административни органи, представителство пред съда;

преговори за сключване на сделки с недвижими имоти;

представителство и съдействие при изготвяне на нотариални актове;

консултации, преговори, подготовка и изготвяне на различни видове договори;

съдействие при различни видове търговски процедури;

правни консултации и съдействие в инвестиционния процес за чуждестранни лица и организации;

Copyright 201 0 Адвокатски услуги Мирослава Кръстева All Rights Reserved
AID Design Group © Site Design 2001- 2010