Биография

Адвокат Мирослава Кръстева

Адвокат Мирослава Кръстева

След завършване на висше юридическо образование, положени задължителни квалификационни изпити за специализация по Морско право,задължителен юридически стаж и придобиване на стаж по специалността, Мирослава Кръстева регистрира своята адвокатска кантора през лятото на 2001 г.

Образование

Магистър по право, Специализация: Морско право.
Член на Варненската адвокатска колегия от 2001г. За справки – Официален списък на членовете на асоциацията – www.varnalaw.org.

През годините е работила на доброволни начала с ВСУ, в Правна клиника към същият, със съдействието на Асоциация „Да съхраним жената”, води своя рубрика в популярен интернет форум за консултации на родители, както и е доброволец към ”Комплекс за социални услуги за деца”.

Ръководните ни принципи са пълна конфиденциалност, свободна комуникация и висок професионализъм.

Нашата крайна цел е да изградим дългосрочно партньорство с клиентите ни. Поради това, докато Ви предоставяме нашите услуги, винаги даваме всичко от себе си да защитаваме интересите Ви съгласно закона. Вашата удовлетвореност значи много за нас. В този смисъл, считаме, че всеки клиент е уникален и предприемаме различен подход към всеки отделен казус. Количеството професионализъм обаче, което прилагаме, е винаги еднакво и смятаме последното за най – важен компонент за високото качество на нашата правна услуга. От 2015 г., заедно с колегата Деница Панайотова, взехме решение да работим благотвотрително в кантората, като целта е да окажем правна помощ на материално затруднени лица. По този повод, обявяваме „Дни на отворените врати“ всеки втори и четвърти петък от месеца, от 13.00 ч., до 17.00 ч., след предварително записване на телефона в кантората: 052 601 005. В този времеви участък ще може да се задават въпроси от областта на гражданското, семейно, търговско и вещно право, заповедно и изпълнително производства, застрахователно право. Няма да се оказва правна помощ под никаква форма по наказателни дела, както и по административно- наказателни дела.Консултациите са безплатни!И не задължават с последващо водене на дела или друго представителство от кантората!Моля, издвайте с предварително подготвени въпроси, както и носете със себе си документите, с които разполагате!