Безплатна правна помощ

Скъпи приятели,

Продължаваме традицията на кантората да предоставяме безплатни консултации, като целта е да oкажем правна помощ на материално затруднени лица.

По този повод, обявяваме „Дни на отворените врати“ всеки последен петък на месеца от 13.00 ч. до 17.00 ч., след предварително записване на телефона в кантората: 052 601 005. В този времеви участък ще може да се задават въпроси от областта на гражданското, семейно, търговско и вещно право, заповедно и изпълнително производства, застрахователно право. Няма да се оказва правна помощ под никаква форма по наказателни дела, както и по административно-наказателни дела.

Консултациите са безплатни! И не задължават с последващо водене на дела или друго представителство от кантората! Моля, идвайте с предварително подготвени въпроси, както и носете със себе си документите, с които разполагате!