ДОБРОВОЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Онлайн консултации

  • Тема в BG-MAMMA
  • Консултация по Facebook
  • Изпратете email запитване
  • Консултация по Viber
  • Консултация по Skype

АДВОКАТ МИРОСЛАВА КРЪСТЕВА предоставя комплексни правни услуги и консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица. Услугите са във всички основни области на правото, включващи:
– гражданско право
– търговско право
– вещно и облигационно право
– данъчно и финансово право
– търговско и корпоративно право
– семейно право – защита по дела за развод, издръжка, лишаване от родителски права
– защита и представителство по дела от и срещу банки и банкови институции
– защита срещу застрахователни компании и монополи
– водене на дела до окончателното им приключване

За пълноценно правно облужване на своите клиенти кантората си сътрудничи с други адвокатски кантори, с нотариални кантори, с бюра на съдебни изпълнители, а също и с оторизирани преводачески бюра.